knihovna Osíčko
Naposledy aktualizováno: 09.01.2018 11:37:03

O knihovně                              symbol_ctenar.gif                     

 

Nezastupitelné místo v každé obci vždy měla a má knihovna. Dlouhodobější historie naší knihovny zatím není přesně zdokumentována. Lze však říci, že na základě Zákona z roku 1919 o veřejných obecních knihovnách, číslo 430/1919  Sb., který ukládal zřizování  veřejných knihoven, se pravděpodobně na tuto dobu datuje zřízení i  naší knihovny. Většinou byly knihovny zřizovány při  obecních školách.

 

Zřizovatelem naší knihovny je  obec Osíčko.  K datu 30.6.2002  byl proveden bezúplatný převod movitého majetku z vlastnictví ČR do vlastnictví obce na základě „Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví č.26“.

 

Knihovna není samostatnou účetní jednotkou. Rozpočet knihovny činí ročně 15 000,00 Kč  (nákup nových knih, předplatné časopisů) a je součástí rozpočtu obce.

 

Sídlo knihovny

Zpočátku byla knihovna umístěna v místní škole, posléze v budově bývalého MNV. Dnes je knihovna umístěna ve II. poschodí budovy obecního úřadu.

 

Vybavení knihovny

Naše knihovna disponuje počítačem s připojením na internet, které je bezplatně poskytováno všem občanům, i když v dnešní době, kdy velká část naší populace již vlastní PC s připojením na internet, už není o tuto službu takový zájem.

 

Knihovní fond

Knihovní jednotky celkem k 31.12.2017                    1527  svazků   

Počet exemplářů docházejících periodik                           2  (ABC, Mateřídouška)

 

Od března 2014 má knihovna elektronicky zkatalogizovaný knihovní fond v systému AKS Clavius REKS, díky kterému je možno vyhledávat všechny knihy, kterými knihovna disponuje (včetně knih zapůjčených výměnných souborů) v on-line katalogu (do katalogu se dostanete z hlavní nabídky webových stránek naší knihovny – menu „On-line katalog“) 

 

V rámci regionálních služeb Knihovna Kroměřížska poskytuje na dobu jednoho roku výměnné soubory knih. Tyto soubory jsou pravidelně obměňovány na jaře a na podzim. Knihy jsou různých žánrů od beletrie pro dospělé čtenáře, naučně-populární literaturu, přes knihy pro děti a mládež. 

 

 

Naši knihovnu pravidelně navštěvuje 67 registrovaných čtenářů, z toho 23 čtenářů do 15 let. Výpůjční doba je každou středu  v době od 16,00 do 18,00 hodin. V období letních prázdnin (červenec a srpen) je knihovna uzavřena.

 

Rozšiřující aktivity

Samozřejmostí naší knihovny je i práce s dětmi, zvláště s dětmi místní mateřské školy.

 

 

 

 
Proces zabral 0.0192 sekund času a 0.58MB paměti.