Naposledy aktualizováno: 20.06.2022 11:49:45
Na úvodní stranu

knihovna Osíčko

O knihovně                                                   

Nezastupitelné místo v každé obci vždy měla a má knihovna. Dlouhodobější historie naší knihovny zatím není přesně zdokumentována. Lze však říci, že na základě Zákona z roku 1919 o veřejných obecních knihovnách, číslo 430/1919  Sb., který ukládal zřizování  veřejných knihoven, se pravděpodobně na tuto dobu datuje zřízení i  naší knihovny. Většinou byly knihovny zřizovány při  obecních školách.

Zřizovatelem naší knihovny je  obec Osíčko.  K datu 30.6.2002  byl proveden bezúplatný převod movitého majetku z vlastnictví ČR do vlastnictví obce na základě „Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví č.26“.

Knihovna není samostatnou účetní jednotkou. Rozpočet knihovny činí ročně 15 000,00 Kč  (nákup nových knih) a je součástí rozpočtu obce.

Sídlo knihovny

Zpočátku byla knihovna umístěna v místní škole, posléze v budově bývalého MNV. Dnes je knihovna umístěna ve II. poschodí budovy obecního úřadu.

Vybavení knihovny

Naše knihovna disponuje počítačem s připojením na internet, které je bezplatně poskytováno všem občanům, i když v dnešní době, kdy velká část naší populace již vlastní PC s připojením na internet, už není o tuto službu takový zájem.

 

Knihovní fond

Knihovní jednotky celkem k 31.12.2021                    1579  svazků   

Od března 2014 má knihovna elektronicky zkatalogizovaný knihovní fond v systému AKS Clavius REKS, díky kterému je možno vyhledávat všechny knihy, kterými knihovna disponuje (včetně knih zapůjčených výměnných souborů) v on-line katalogu (do katalogu se dostanete z hlavní nabídky webových stránek naší knihovny – menu „On-line katalog“) 

V rámci regionálních služeb Knihovna Kroměřížska poskytuje na dobu jednoho roku výměnné soubory knih. Tyto soubory jsou pravidelně obměňovány na jaře a na podzim. Knihy jsou různých žánrů od beletrie pro dospělé čtenáře, naučně-populární literaturu, přes knihy pro děti a mládež. 

Výpůjční doba je každou středu od 16,00 do 18,00 hodin. V období letních prázdnin (červenec a srpen) je knihovna uzavřena.

 

 

Čtěme dětem!

Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé. 

Jak toho dosáhnout?


ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ.

KAŽDÝ  DEN !

Pravidelné čtení dítěti:

  • vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;
  • podílí se na emočním rozvoji dítěte;
  • učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově;
  • rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení;
  • formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý život;
  • rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení;
  • je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte. 

Čtenářem se totiž nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu. 

„Národ, který málo čte, málo ví. Národ, který málo ví, přijímá špatná rozhodnutí – doma, v obchodě, u soudu, u volební urny. Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu – to je velice nebezpečný aspekt demokracie.“

Jim Trelease, „The Read-Aloud Handbook“, (Učebnice předčítání)